Bouw- en Aannemersbedrijf Mathijs Timmerwerken

info@mathijstimmerwerken.nl

Privacy verklaring

Mathijs Timmerwerken, gevestigd aan Lingerzijde 8 1135 AP Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Logo-mathijstimmerwerken-wit

Contactgegevens Mathijs Timmerwerken Mathijs Timmerwerken Lingerzijde 8 1135 AP Edam

0647508141 info@mathijswanders.nl www.mathijstimmerwerken.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij Mathijs Timmerwerken Mathijs Timmerwerken verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruikt maakt van zijn diensten waarbij u deze gegevens zelf verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij Mathijs Timmerwerken verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Email adres
 • Gegevens buiten bovenstaande die u actief verstrekt bij het maken van contact via deze site, in correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mathijs Timmerwerken persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door Mathijs Timmerwerken verwerkt voor onderstaande doelen:

 • U te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten
 • Om goederen of diensten te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mathijs Timmerwerken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mathijs Timmerwerken deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mathijs Timmerwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Om uw bezoek aan de website van Mathijs Timmerwerken zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Inzage
 • Corrigeren
 • Verwijderen
 • Intrekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek en een melding wanneer uw verzoek is behandeld.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Mathijs Timmerwerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waar kunt u ons vinden?

op een goed bereikbare locatie in Edam hebben wij een ruime bedrijfsruimte.

wij zijn bereikbaar van /tot

Maandag- Vrijdag: 7:30-16:30

Adres

Nijverheidstraat 13, 1135 GE Edam
Telefoon: Mathijs 0647508141 | Iwan 0646354930
Email: info@mathijstimmerwerken.nl

WhatsApp chat